Baner strony usług

Twoje Prawne Wsparcie

Profesjonalna pomoc prawna dla osób prywatnych i firm. Zaufaj doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do każdej sprawy.

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Hećmana oferuje pełny zakres pomocy prawnej z następujących dziedzin prawa:

Prawo karne, karne wykonawcze i penitencjarne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

Prawo karnoskarbowe

Odpowiedzialność za naruszenia przepisów podatkowych, reprezentowanie w postępowaniach dotyczących przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Prawo cywilne

Reprezentacja w sprawach o zapłatę, roszczeniach odszkodowawczych oraz dbanie o ochronę dóbr osobistych klientów.

Prawo gospodarcze

Reprezentacja firm w transakcjach handlowych, doradztwo w sprawach regulacyjnych oraz obrona interesów przedsiębiorstw w sporach gospodarczych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Zajmowanie się rozwodami, separacjami, podziałami majątku, zaprzeczaniem i ustalaniem ojcostwa oraz sprawami alimentacyjnymi.

Prawo spadkowe

Zajmowanie się stwierdzeniem nabycia spadku, działem spadku, roszczeniami o zachowek oraz odpowiedzialnością za długi spadkowe.

Prawo pracy

Reprezentacja w sprawach związanych z konfliktami pracowniczymi, negocjacjami umów o pracę oraz mobbingiem.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Reprezentacja w sprawach dotyczących świadczeń emerytalnych, chorobowych oraz rentowych.

Prawo administracyjne

Reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej, odwołaniach od decyzji administracyjnych oraz w sprawach związanych z regulacjami prawnymi.